Mini strategia

Mini strategia to analiza wyjściowa, która jeśli zostanie rzetelnie przeprowadzona, pozwoli na dokładnie określenie sytuacji wyjściowej danej marki, a także pomoże w określeniu grupy docelowej. Niektórzy eksperci twierdzą, że precyzyjnie przeprowadzona analiza sprawia, że finalna strategia „napisze się sama”.

             Istnieje wiele narzędzi, które mogą nam pomóc w przeprowadzeniu takiej wstępnej strategii. Jedną z podstawowy metod analizy jest tzw. analiza SWOT. Ten skrót jest akronimem czterech słów: strengths – mocne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – potencjalne szanse oraz threats – czyli zagrożenia. Cała analiza przez wiele lat niezbyt wiele się zmieniła. Wszystko należy rozpocząć od określenia celu i przedmiotu analizy. Kolejnym krokiem jest przedstawienie procedury. Kolejną częścią jest opracowanie indywidualnych list mocnych oraz słabych stron, a także szans i zagrożeń, które finalnie należy zintegrować i opracować jedną, wspólną analizę.

             Mocne strony to czynniki pozytywne, wszelkie walory danej idei, które wyróżniają w otoczeniu oraz konkurencji. Słabe strony to wszystkie cechy negatywne, które są konsekwencją ograniczeń wynikających ze specyfiki branży oraz celu. Szanse są wszelkimi istniejącymi lub przewidywanymi procesami, zjawiskami oraz trendami, które mogą zostać osiągnięte poprzez realizację swojego planu. Zagrożenia to oczywiście wszystko to, co potencjalnie może zagrozić komunikacji. Finalnymi krokami, które należy podjąć po analizie są redukcja zagrożeń oraz wykorzystywanie szans, eliminowanie słabych stron oraz wzmacnianie mocnych. Po tym, należy opracować zestaw wszelki działań, które można podjąć, i które będą zgodne ze strategicznymi celami organizacji. Sam wybór optymalnej strategii jest wynikiem zsumowania szans oraz zagrożeń, a także mocnych i słabych stron. Wyróżnić można kilka rodzajów strategii: defensywna, konkurencyjna, konserwatywna i agresywna. Każda z nich jest wybierana w zależności od wyników analizy.

             Kolejnym krokiem w tworzeniu mini strategii jest określenie grupy docelowej. Aby ją określić należy doskonale znać swój produkt i usługę. To da nam dokładny ogląd na to w jaki sposób powinniśmy się komunikować. Trzeba jednak pamiętać, że sama znajomość produktu nie opisze jej nam dokładnie. Aby sprecyzować cechy swojej grupy należy przyjrzeć się swoim klientom, poznać ich standardowe zachowania, a także główne cechy, jak wiek, płeć, wielkość miasta pochodzenia oraz zamieszkania, wykształcenie oraz np. hobby. Tak naprawdę możesz wypisać wszelkie cechy, które wydadzą Ci się pomocne w sprecyzowaniu swojego targetu. Kiedy już poznasz grupę swoich odbiorców, dobrze jest znaleźć niszę, do której najbardziej chcesz trafić ze swoją kampanią lub posegregować ją, na jeszcze mniejsze grupki, które pozwolą na znacznie dokładniejsze określenie potrzeb Twojej marki. W momencie , gdy grupa będzie Ci już znana bardzo dobrze, porównaj ją z misją swojego brandu oraz celem, który pierwotnie sobie ustaliliście. Przy tworzeniu strategii pomóc może również tworzenie person, które w precyzyjny sposób pozwolą określić różnego rodzaju jednostki pochodzące z Twojej grupy.

             Kwestią pochodzącą bezpośrednio od klienta, która pomoże Ci w tworzeniu kolejnej kampanii są insighty konsumenckie. Jest to wgląd w potrzeby konsumenta, o których on sam może nie mieć pojęcia. Poznanie insightów zaczyna się od obserwacji w naturalnym środowisku Twojego klienta. W tej kwestii niezwykle przydatne mogą być badania terenowe, analiza danych konsumenckich, a także badania fokusowe. Wszystkie te metody badawcze pozwalają na rozpoznanie dokładniejsze poznanie swoich klientów. Czemu służą? W zamyśle mają pozwolić na wykreowanie nowych możliwości dla marki, a także przyniesienie korzyści użytkownikom. Do uzyskania wyników potrzeba jest trójstronna współpraca pomiędzy: reprezentantami marki, badaczami oraz konsumentami. O sile insightów decyduje przede wszystkim ich prostota, istotność – czy wywoła reakcję emocjonalną u konsumenta czy nie – za tym idzie emocjonalność, która pozwoli na zbudowanie silnej więzi pomiędzy marką a klientem. Dobrze jest też, aby insight był powszechny, czyli odpowiadał większości reprezentantów grupy docelowej, gdyż właśnie wtedy wpłynie realnie na sprzedaż dóbr i usług. Ostatnimi cechami wartymi wyróżnienia są oczywiście prawdziwość i wiarygodność danego insightu. Pozwala to na odnalezienie czegoś ważnego dla konsumenta. Najlepsze insighty to te, które zostały odnalezione w wyniku prostej obserwacji. To one pozwalają na najprostsze i najbardziej skuteczne rozwiązania.

Big idea, czyli pomysł, który ma przyświecać Twojej marce jest następnym ważnym krokiem w budowaniu strategii. Marka, która nie ma pomysłu na siebie, nie sprzeda swojego produktu. Pamiętać należy, że podobnie jak przy insightach najlepsze pomysły znajdują się w prostocie. Big idea powinna być jak najbliżej myślenia konsumenckiego oraz ściśle związana z produktem – wtedy mamy gwarancję, że faktycznie zadziała na wzrost zaufania do marki oraz przyniesie wymierne korzyści. Dobry pomysł może sprzedawać się przez wiele lat. Jego myśl może się tak głęboko zakorzenić w świadomości konsumentów jak np. idee towarzyszące takim markom jak Żubr czy Orange. 

Po określeniu Big Idea należy sobie określić linie komunikacyjne, które chcemy realizować jako marka. Jest to dokładna retoryka, którą dany brand chce się posługiwać w kontakcie z odbiorcami. Precyzyjne określenie tych linii, a następnie ich przestrzeganie wpłynie na spójny wizerunek marki.

Tworzenie mini strategii to dopiero początek w budowaniu docelowej strategii Twojej firmy. Taki zabieg pozwoli Ci jednak na zdecydowanie łatwiejsze działania przy budowaniu docelowej strategii, którą będzie się kierowała marka. To pierwszy krok do tego, aby komunikacja reprezentowanego przez Ciebie brandu była spójna i utrzymała konsumenta na na dłużej. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT

http://melting-pot.pl/potega-dobrej-idei-czyli-dlaczego-marek-nie-buduje-sie-kliknieciami/