39 definicji marketingowych, które musisz znać – cz.2

W poprzednim artykule poznałeś pierwszą część definicji marketingowych – nie powinny stanowić teraz dla Ciebie problemu! Poznaj resztę listy i porównaj ze swoją strategią – które podejście naśladujesz w swoich działaniach i dlaczego?

IN-GAME MARKETING / ADVERGAMING

Marketing w obrębie gier komputerowych, gier video lub aplikacji. Niektóre gry były wyprodukowane specjalnie pod kwestie brandingowe marek, inne wykorzystują zasoby gry do promowania własnych usług. 

INTEGRATED MARKETING

Marketing polegający na integrowaniu narzędzi, kanałów, platform i działań marketingowych dla wspólnych celów i potrzeb biznesowych i zapewnienia zasięgu. 

LOYALTY MARKETING

Marketing skoncentrowany na zwiększaniu liczby lojalnych, pozostających klientów zamiast skupienia się na pozyskiwaniu nowych klientów. Jednym z wyznaczników takiego marketingu są np. karty “Rewards program”, które honorują lojalnych klientów, nadają im specjalne uprawnienia, dodatkowe usługi i punkty.

MULTI-CHANNEL MARKETING

Marketing wykorzystujący różnorodne kanały dla maksymalizacji zasięgu wśród grupy docelowej, a co za tym idzie – maksymalizacji wpływu na dynamikę i rozmiar sprzedaży lub wypełnienie pozostałych celów biznesowych. 

NICHE MARKETING

Marketing skierowany do niewielkiej grupy docelowej: niszy, zidentyfikowanej wcześniej przez markę.

OUTBOUND MARKETING

Marketing funkcjonujący w przeciwieństwie do inbound marketingu: skupia się na komunikacji poprzez cold calling, cold mailing oraz reklamy płatne. Content może, ale nie musi, być jego wzorcem. 

PERFORMANCE MARKETING

Działania marketingowe, w którym analityką stale objęte jest ROI i wskaźniki efektywności/performance. Te czynniki brane są pod uwagę w przypadku planowania bardziej zaawansowanych działań w kontekście marketingu i prowadzenia biznesu.

POINT-OF-SALE MARKETING

Promocja do klientów w miejscu sprzedaży – tam, gdzie mogą zobaczyć, dotknąć i poznać produkt. To działania na przykład w sklepach (kolorowe etykiety, standy, wyróżniki na półce) czy drogeriach (produkty przy kasie, naklejki).

PULL MARKETING

Marketing skoncentrowany na komunikacji z klientem końcowym, bez pośredników, linia producent – klient. Tworzenie potrzeb zakupowych (i jednoczesne ich zaspokajanie, co wpływa na większość sprzedaży), możliwość szybkiej informacji zwrotnej. 

PUSH MARKETING

Marketing obejmujący kontakt z klientem przez pośrednika – dystrybutora lub dealera, którzy wykorzystują techniki direct sellingu.

REAL-TIME MARKETING

Marketing odpowiadający na potrzeby i wydarzenia w czasie rzeczywistym, nawiązujący do zdarzeń i trendów z niemal tego samego momentu (bardzo mocno osadzony w kontekście), szybko przygotowany.

REFERRAL MARKETING

Promowanie produktów i usług za pomocą linków polecających i w ramach ustalonego wynagrodzenia. 

REMARKETING

Marketing bazujący na docieraniu do klientów lub potencjalnych klientów z treścią marketingową marki, którą już znają lub kojarzą. Personalizowane odniesienie do ich zachowań w witrynie czy w mediach społecznościowych podnosi prawdopodobieństwo pozytywnego odbioru reklamy. Przykładem na polskim rynku jest Allegro, które skutecznie przypomina o porzuconym koszyku.

SCARCITY MARKETING

Marketing bazujący na wzbudzaniu obawy u odbiorcy, poczucia straconej szansy w przypadku braku zakupu. To hasła „kup teraz zanim się wyprzeda” lub “tylko do soboty” – często powtarzane w sprzedaży bezpośredniej, mediach społecznościowych czy e-mail marketingu. 

SOCIAL MEDIA MARKETING

Działania marketingowe przeprowadzane w mediach społecznościowych, na płaszczyźnie wybranych kanałów. Social media marketing obejmuje nie tylko działania, ale ich analitykę, optymalizację i raportowanie. 

Przeczytaj też: social selling – kompendium wiedzy Grzegorza Miecznikowskiego

TEST-DRIVEN MARKETING

Ten typ marketingu opiera się na stałym testowaniu i optymalizacji rozwiązań dla marki. 

UNDERCOVER MARKETING / STEALTH MARKETING

Nieoczywiste i często ukryte działania marketingowe, często niepodpisane nazwą marki, z marką w tle. Ten rodzaj marketingu często nazywany jest także GUERILLA marketing. Dopiero po jakimś czasie, marka ujawnia się lub zostaje ujawniona przez odbiorców.

VIRAL MARKETING

Marketing bazujący na ukazaniu informacji o usługach lub produkcie w sposób napędzający zaangażowanie i zasięg, atrakcyjny dla grupy docelowej. 

WORD-OF-MOUTH MARKETING (WOMM)

Rodzaj marketingu opierający się na rekomendacjach (słownych lub pisanych), pozostawianych głównie przez zadowolonych ze współpracy klientów i zleceniodawców. Dzięki takim komunikatom wzrasta wielkość zasięgu i grupa odbiorców może powiększyć się o potencjalnych klientów znalezionych tam, gdzie właśnie byli aktywni.

YOUTH MARKETING

Marketing sfokusowany na młodych odbiorców, którzy używają najnowszych platform społecznościowych – takich, które nie cieszą się popularnością lub nie są znane starszym odbiorcom.

Mamy nadzieję, że nasz poradnik zwrócił Waszą uwagę i zaspokoił ciekawość! W ramach swoich działań marketingowych możesz wykorzystywać kilka z tych podejść – ważne, by je testować i dywersyfikować!